Hướng dẫn sử dụng mạch đảo trứng (Độc quyền tại HTE)

17/08/2020 Đăng bởi: Hiệp

Giới thiệu

Thông số kỹ thuật:
- Nguồn hoạt động: 9-12VDC – 100mA
- Cảm biến nhiệt độ: NTC 10k 1%
- Chiều dài cảm biến: Tiêu chuẩn 1 mét, tùy chọn 50cm, 1 mét, 3 mét.
- Phạm vi nhiệt độ: -50 ~ 110℃ (điều chỉnh được giới hạn trên/dưới)
- Độ phân giải 0.1℃ (0.1~99.9℃), 1℃ (dải còn lại)
- Thời gian cập nhật: 0.5 giây/lần
- Đầu ra tiếp điểm Relay đầy đủ (NO và NC): 250V/10A (2 Relay: 1 cho
nhiệt độ và 1 cho Timer hẹn giờ/đảo)
- Hiển thị Led 7 đoạn 0.36 inch màu đỏ
Tính năng:
- Điều khiển nhiệt độ làm nóng hoặc làm lạnh
- Hỗ trợ trễ nhiệt độ, bù sai số nhiệt độ, giới hạn nhiệt độ cài đặt, độ trễ thời
gian nhiệt độ (bảo vệ máy nén không đóng ngắt liên tục)
- Lưu thông số đã cài đặt, mất điện không mất thông số.
- Hỗ trợ Timer hẹn giờ tuần hoàn tối đa 999 giây và thời gian lặp lại tối đa 8
giờ (thích hợp sử dụng trong đảo trứng khi dùng làm máy ấp trứng).
- 2 relay độc lập, 1 relay điều khiển nhiệt độ, 1 relay cho hẹn giờ tuần hoàn.

Ứng dụng:

- Khống chế nhiệt độ phòng, vườn rau
- Ứng dụng hệ thống sưởi và làm mát
- Làm máy ấp trứng cỡ nhỏ (có hỗ trợ đảo trứng)

Sơ Đồ Khối

Hướng dẫn sử dụng

- Để cài đặt nhiệt độ đặt T0, nhấn phím SET 1 lần. Lúc này, led hiển thị
chuyển sang nhiệt độ cài đặt và nhấp nháy. Nhấn hoặc giữ phím (+)/(-) để
tăng/giảm để cài đặt. Nhấn phím SET thêm một lần nữa để trở về
- Để cái đặt chức năng khác, nhấn và giữ nút SET trong 5 giây. Sau 5 giây
Led hiển thị chữ P00. Nhấn phím (+)/(-) để chuyển sang P01, P02, P03,
P04, P05, P06, P07, P08. Mỗi Pxx sẽ tương ứng với cài đặt một chức năng:

 P00 để thiết lập chế độ sưởi (H) hay chế độ làm lạnh (C) (mặc định H):
Chế độ sưởi, thiết bị sẽ đóng relay bật tải khi nhiệt độ đo được thấp hơn
nhiệt độ đặt T0, ngắt relay khi nhiệt độ đạt đến T0; Chế độ làm lạnh, thiết
bị sẽ đóng relay tải khi nhiệt độ đo được cao hơn nhiệt độ T0, ngắt relay
tải khi nhiệt độ đo được đạt đến T0.
 P01 để thiết lập nhiệt độ trễ, chênh lệch (từ -9.9℃ đến 9.9 ℃, mặc
định 0.5 độ):
giá trị này là giá trị nhiệt độ chênh lệch trước khi thiết bị
thay đổi trạng thái relay. VD: ở chế độ sưởi, Nếu P1 đặt là 0.5 ℃, T0
đặt là 37 ℃, thì khi nhiệt độ giảm xuống <37 ℃ thì thiết bị sẽ đóng
relay, đến khi nhiệt độ >37.5 ℃ (37℃+0.5℃) thì thiết bị sẽ ngắt Relay.
Nếu P1 đặt là -0.5 ℃, T0 đặt là 37 ℃, thì khi nhiệt độ giảm xuống
<36.5 ℃ (37℃-0.5℃) thì thiết bị sẽ đóng relay, đến khi nhiệt độ
>37 ℃ thì thiết bị sẽ ngắt Relay.
Làm lạnh thì ngược lại.
 P02 để thiết lập giá trị lớn nhất T0 có thể điều chỉnh được (lớn nhất
110 ℃, mặc định 110 ℃):
VD nếu đặt P2 là 50 ℃, thì giá trị T0 chỉnh
được lớn nhất là 50 ℃
 P03 để thiết lập giá trị nhỏ nhất của T0 có thể điều chỉnh được (nhỏ
nhất -50 ℃, mặc định -50 ℃):
VD nếu đặt P3 là 10 ℃ thì giá trị T0
chỉnh được nhỏ nhất là 10 ℃
 P04 để chỉnh sai số cho nhiệt độ đo (bù trừ nhiệt độ hiển thị): Nếu
nhiệt độ hiển thị là 33 ℃, mà người dùng có một thiết bị đo nhiệt độ
chuẩn đang hiển thị là 35 ℃, thì nghĩa là thiết bị hiện tại đang sai lệch
so với thiết bị chuẩn 2 ℃, lúc này ta chỉnh P4 là 2 ℃, thì nhiệt độ hiển
thị đo được sẽ là 35 ℃ (33℃+2℃) trùng với thiết bị chuẩn
 P05 để thiết lập giá trị thời gian trễ khởi động (từ 0-999 giây, điều
chỉnh theo từng giây, mặc định 0 giây):
Chức năng trễ khởi động này
thường được dùng nhằm mục đích bảo vệ máy nén của tủ lạnh, tránh
trường hợp đóng ngắt liên tục. Khi nhiệt độ đạt ngưỡng phải làm lạnh
hoặc làm nóng, thì thiết bị sẽ dựa vào thời gian P5 để trễ bật relay. VD:
ở chế độ làm lạnh, nhiệt độ đặt là 10 ℃, P5 đặt là 20 giây thì khi nhiệt
độ >10 ℃, thiết bị sẽ chưa bật relay làm lạnh ngay, mà chờ 20 giây sau
mới bật relay để làm lạnh.
 P06 để thiết lập cảnh báo nhiệt độ cao (từ 0 đến 110 ℃, mặc định
110 ℃):
Chức năng này được sử dụng để cảnh báo nhiệt độ cao, khi
nhiệt độ > ngưỡng P6, thiết bị sẽ ngắt relay, màn hình hiển thị - - - để
báo động, khi nào nhiệt độ trở về < nhiệt độ cảnh báo P6 thì phần điều
khiển nhiệt mới hoạt động lại.
 P07 để thiết lập thời gian lặp lại của Bộ hẹn giờ tuần hoàn (từ 1-480
phút, mặc định 30 phút):
Chức năng này được sử dụng để cài thời gian
lặp lại của bộ hẹn giờ tuần hoàn. Nếu đặt là 0 phút thì bộ hẹn giờ
không lặp lại

 P08 để thiết lập thời gian hoạt động của Bộ hẹn giờ tuần hoàn (từ 1-
999 giây, mặc định 30 giây):
Chức năng này được sử dụng để cài thời
gian hoạt động của bộ hẹn giờ tuần hoàn. Nếu đặt là 0 giây thì bộ hẹn
giờ không hoạt động.
Sau khi chọn được P tương ứng với giá trị người dùng muốn thiết lập.
Nhấn phím SET 1 lần để thiết lập giá trị. Nhấn phím +/- để tăng/giảm
giá trị. Nhấn SET thêm lần nữa để trở về. Ở màn hình hiển thị Pxx,
nhấn giữ SET trong 5 giây màn hình sẽ trở về hiển thị nhiệt độ bình
thường
Ghi chú:
- Mặc định, thiết bị hiển thị nhiệt độ đo được, khi nhấn nút Set, ở chế độ
cài đặt, nếu không tác động gì trong 10 giây thì sẽ trở về màn hình
mặc định hiển thị nhiệt độ đo
- Để khôi phục cài đặt gốc, giá trị mặc định: Giữ đồng thời phím “SET”
và phím “+ “ trong 3 đến 5 giây. Màn hình hiển thị 888 và sau đó trở
về màn hình bình thường là đã khôi phục thành công.
- Màn hình hiển thị “EEE” là báo lỗi không có cảm biến, hoặc cảm
biến hỏng
- Màn hình hiển thị “OL” là báo lỗi nhiệt độ đo được vượt giới hạn đo
được (>110 ℃ hoặc <-50 ℃)
- Khi khởi động, nếu Timer có giá trị >0 thì Timer sẽ được kích hoạt
ngay lúc khởi động và tắt sau khi đủ thời gian đếm ngược.

Ví Dụ

1. Điều khiển nhiệt độ

VD: Muốn cài nhiệt độ T0 37.5 ℃ (Chế độ làm nóng – H)
Bạn làm như sau:

– Nhấn SET, Led hiển thị chuyển sang nhiệt độ cài đặt và nhấp nháy.
– Nhấn (+) hoặc (-) để tăng hoặc giảm để cài đặt T0 ở 37.5 ℃.
Module sẽ hoạt động như sau (giả sử các giá trị P1 đến P6 được để mặc
định gốc):
– Nếu nhiệt độ đo đang dưới 37.5 độ, Relay bật, đèn đỏ sáng (Tiếp điểm đã
đóng). Khi nhiệt độ môi trường lên >=38.0 ℃ (37.5 + 0.5 ℃) –> Relay
ngắt, Đèn đỏ tắt, Tiếp điểm hở. Nhiệt độ môi trường giảm đến dưới 37.5℃
Relay bật, đèn đỏ sáng, tiếp điểm thông.
-- Với chế độ làm lạnh thì ngược lại với chế độ làm nóng.

2. Bộ hẹn giờ tuần hoàn:

- Nếu P7 đặt là 30 phút và P8 đặt là 30 giây thì cứ sau khoảng thời gian
30 phút, Relay timer sẽ đóng 1 lần và thời gian duy trì đóng tương ứng
P08 là 30 giây.
- Trong quá trình hoạt động, nếu người dùng muốn đóng Relay Timer
này bằng tay thì nhấn giữ nút “-“ (giảm) trong 3-5 giây, Relay sẽ đóng
và duy trì tương ứng với giá trị P08 là 30 giây, sau đó bộ Timer này sẽ
được khởi động đếm lại từ đầu như 1 chu trình mới. Trong quá trình
Relay Timer đang kích hoạt, người dùng muốn tắt nhanh thì Nhấn giữ
nút “-“ trong 3-5 giây, Relay sẽ ngắt và tắt nhanh bộ Timer này, sau đó
lặp lại một chu trình mới.

SƠ ĐỒ KẾT NỐI

---------------------------------------------Điện Tử HTE-HCM Chúc Các Bạn Thành Công--------------------------------------
 

Viết bình luận của bạn: